Menu

Hjælp

Netbank

Søg

Forbrugsoverblik

Forbrugsoverblik er en løsning, der grafisk præsenterer dit forbrug og dine indtægter, så du opnår et bedre overblik over din og familiens økonomi. Det er muligt at se dit Forbrugsoverblik for en enkelt konto eller for en kontoliste (flere konti samtidigt).

Forbrugsagenter

Forbrugsagenter er en løsning, hvor du kan opsætte beløbsgrænser for et ønsket maksimalt forbrug på de enkelte forbrugskategorier.

Agenterne kan bruges til at holde øje med, om der sker ændringer i forbruget, om udgifterne stiger, eller om der er brugt flere penge end forventet på nogle udgiftsposter.

Skab overblik over din økonomi

Du finder dit Forbrugsoverblik eller opretter din Forbrugsagent i Netbank/Mobilbank under menuen forbrug

Åben netbank her