Menu

Hjælp

Netbank

Søg

Overførsler

Med en Netbank-aftale kan du lave udenlandske overførsler direkte fra Netbank. Vi tilbyder flere forskellige typer af overførsler i udenlandsk valuta og danske kroner til forskellige priser, afhængig af hvor hurtigt beløbet skal være til rådighed for modtageren.

Overførsler til udlandet

Almindelig overførsel

Ved en almindelig overførsel er beløbet til rådighed hos betalingsmodtagerens pengeinstitut tidligst 2 dage efter at overførslen er foretaget/ekspederet. Hvis det er muligt, udføres betalingsoverførslen direkte pr. SWIFT til betalingsmodtagerens pengeinstitut, og beløbet er til rådighed efter 2 bankdage.

Ved overførsel i EUR indenfor EU/EØS stilles beløbet til rådighed 1 bankdag efter, betalingen er gennemført.

Ekspresoverførsler
For USD, EUR, DKK, SEK, NOK, GBP stilles beløbet til korrespondentbankens rådighed samme dag, som overførslen ekspederes. For øvrige valutaer stilles beløbet til korrespondentbankens rådighed 1 bankdag efter, betalingen er foretaget.

Overførsler fra udlandet

Den Jyske Sparekasse kan modtage overførsler fra alle udenlandske pengeinstitutter til indsættelse på en konto. Modtageren i Danmark skal oplyse navn og adresse samt IBAN konto nr. og SWIFT-adresse. Du kan finde IBAN konto nr. og SWIFT på dit kontoudtog.

Nyttige links

Vil du vide mere om udenlandske overførsler?

Så kan du få flere gode råd her.

se gode råd til udenlandske overførsler