Menu

Hjælp

Netbank

Søg

Rentesatser - Udlån
Type Pålydende rente Debitorrente (variabel) Årlige omkostninger (%) før skat Etablerings-omkostninger i beregning af ÅOP 1) Særlige vilkår
Laveste Højeste Laveste Højeste Laveste Højeste
LønKredit

udnyttelse:
-100%
-50%
-25%

5,75 16,45 5,875 17,493 7,0
8,1
10,2
18,9
20,4
23,2
1.785,71

Ingen.

Almindelig kreditvurdering.

Der beregnes løbende, årlig nominel provision af maksimum/trækningsretten på 0,25% p.a. Provisionen tilskrives kvartalsvis, sammen med rentetilskrivningen.

MYstep kredit

udnyttelse:
-100%
-50%
-25%

7,250 7,250 7,45 7,45 7,4
7,4
7,4
7,4
7,4
7,4
0,00

For unge under 28 år.

Maks. trækningsret 25.000 kr.

Der beregnes løbende, årlig nominel provision af maksimum/trækningsretten på 0,25% p.a. Provisionen tilskrives kvartalsvis, sammen med rentetilskrivningen.

Ingen etableringsomkostninger.

Gratis Visa/Dankort, hævekort og MasterCard Debit.

MYstep lån 7,250 7,250 7,45 7,45 7,5

7,5

For unge under 28 år.

Maks. lånestørrelse 50.000 kr.

Månedlig ydelse.

Ingen etableringsomkostninger.

Billån Pulje 2,950 2,950 2,983 2,983 4,4

4,4

9.183,67

Dokumentgebyr 5.000 kr.

Stiftelsesprovision 2% af hovedstol.

Ingen sikkerhedsstillelse.

For at få billånet på de nævnte betingelser forudsættes en udbetaling på min. 20% af bilens pris.

Månedlig ydelse.

Billån 4,95 11,25 5,043 11,734 6,6

13,5

10.744,90

Udbetaling 0 til 19,99% af bilens købspris.

Boliglån/Boligkredit 4,75 10,50 4,835 10,921 5,4

11,6

11.642,86

Risikoklassificering 2)

Månedlig ydelse.

Energilån 5,500 5,500 5,61 5,61 6,2

6,2

11.642,86

Risikoklassificering 2)

Kvartårlig ydelse.

Andelsboliglån 3,95 7,00 4,01 7,19 4,40

7,7

11.642,86

Risikoklassificering 2)

Månedlig ydelse.

Bevilling af andelsboliglån kræver helkundeforhold.

DJS Prioritetslån 0-60% 1,9560 1,9560 1,970 1,970 2,30

2,30

11.660

Risikoklassificering 2)

Kvartårlig ydelse.
Fast stiftelsesprovision 6.000 kr.

Lån ydes inden for flg. belåningsgrænser:
Helårshuse 60%
Fritidshuse 60%

DJS Prioritetslån 0-80% 2,8060 2,8060 2,836 2,836 3,20

3,20

11.660

Risikoklassificering 2)

Kvartårlig ydelse.
Fast stiftelsesprovision 6.000 kr.

Lån ydes inden for flg. belåningsgrænser:
Helårshuse 80%
Fritidshuse 75%

Forbrugslån 8,200 18,700 8,46 20,05 10,3

22,2

1.581,63

Månedlig ydelse.

Rentevilkår

Sparekassens rentevilkår fastsættes individuelt og afhænger af kundeforholdets omfang, tilbudt sikkerhed og øvrige forretninger med sparekassen.

Rentetilskrivningen foretages kvartalsvis bagud.

Generelle regler vedr. sparekassens rentevilkår kan ses under Alm. forretningsbetingelser her, eller oplyses ved henvendelse i en af sparekassens filialer.

Provision af maksimum: Den Jyske Sparekasse beregner generelt provision af trækningsretten (maksimum) på kreditter med 0,25% p.a., dog ikke for MYstep kreditter.

Etableringsomkostninger til Den Jyske Sparekasse

Stiftelsesprovision: 2 % af lånets/kredittens hovedstol
Dokumentgebyr: 1.000 kr.
Stiftelsesomkostningerne er vejledede og afhænger af den individuelle sagsbehandling.
MyStep kredit og MyStep lån tilbydes uden stiftelsesprovision og dokumentgebyr.

1) Etableringsomkostninger omfatter udover stiftelsesprovision og dokumentgebyrer tillige eventuelle offentlige afgifter samt eventuelle afgifter til forsikringsselskab.

Forudsætninger for beregning af ÅOP

I beregningen af de årlige omkostninger i procent (ÅOP) er det forudsat, at lån og kreditter udbetales/tages i anvendelse den 1. i en måned, hhv. kvartal. Endvidere at alle måneder er lige lange, og at renten tilskrives kvartalsvist bagud på kvartalets sidste kalenderdag. Ved lån betales låneydelserne den sidste kalenderdag i hver måned/hvert kvartal. I beregningen indgår de normale standardgebyrer, der skal betales i forbindelse med lån og kreditter.

Afhængigt af sikkerhedsstillelsen kan der således forekomme yderligere omkostninger (se note 1).

Når lån og kreditter optages i Den Jyske Sparekasse vil kreditoplysningerne, herunder beregningen af kreditomkostningerne, ske med baggrund i det konkrete optagelses- rentetilskrivnings-, og tilbagebetalingstidspunkt. Det betyder at der kan være en mindre afvigelse i forhold til den på nærværende renteskiltning angivne procentsats for årlige omkostninger i procent (ÅOP), og den procentsats som fremgår af lånedokumentet.

Se også noter, angivet under de enkelte lånetyper.

Risikoklassificering af boliglån

2) Lån over 100.000 kr. med pant i ejendommen/andelsbeviser er omfattet af krav om risikoklassificering i henhold til "Bekendtgørelsen om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter". Boliglån, andelsboliglån og energilån risikoklassificeres som gule, da de er variabelt forrentet eller afdragsfrie i hele eller dele af lånenes løbetid.

Standard forudsætninger

Lånetype Hovedstol Samlet kreditbeløb Løbetid Afdragsform Sikkerhedsstillelse
a) LønKredit
51.785,71 kr. 50.000 kr.  5 år Stående lån Ingen
MyStep kredit 25.000,00 kr. 25.000 kr. 5 år Stående lån Ingen
b) Billån til 2,95% 209.183,67 kr. 200.000 kr. 7 år Annuitetslån Ingen
Billån 210.744,90 kr. 200.000 kr. 7 år Annuitetslån

Der forudsættes et nyt ejerpantebrev (bil) på 210.744,90 kr. for det samlede kreditbeløb og omkostninger og med en udbetaling på 20%.

Procentvis tinglysningsafgift 1,5% af ejerpantebrev - rundet op til hele 100 kr.

Tinglysningsafgift 1.660 kr.

Forsikringsdeklaration: 920 kr.

c)Boliglån

Energilån

261.642,86 kr. 250.000 kr. 20 år Annuitetslån

Der forudsættes udstedt et nyt ejerpantebrev, dækkende det fulde beløb, på 261.642,86 kr.

Procentvis tinglysningsafgift 1,5% af ejerpantebrev - rundet op til hele 100 kr.

Tinglysningsafgift 1.660 kr.

Andelsboliglån 261.642,86 kr. 250.000 kr. 30 år Annuitetslån

Der forudsættes udstedt et nyt ejerpantebrev, dækkende det fulde beløb, på 261.642,86 kr.

Procentvis tinglysningsafgift 1,5% af ejerpantebrev - rundet op til hele 100 kr.

Tinglysningsafgift 1.660 kr.

Lånet forudsætter helkundeforhold og at lånet ligger indenfor 80% af andelsboligens anslåede tekniske pris.

DJS Prioritetslån 261.660,00 kr. 250.000 kr. 30 år Annuitetslån

Der forudsættes udstedt direkte pant, dækkende det fulde beløb, på 261.660,00 kr.

Procentvis tinglysningsafgift 1,5% af ejerpantebrev - rundet op til hele 100 kr.

Tinglysningsafgift 1.660 kr.

Lån ydes inden for flg. belåningsgrænser:

Helårshuse 80%

Fritidshuse 75%

d)Forbrugslån 41.581,63 kr. 40.000 kr. 5 år Annuitetslån Ingen