Menu

Hjælp

Netbank

Søg

Sparekassen tilbyder p.t. følgende markedsrenter

CIBOR1

CIBOR3

CITA1

CITA3


Referencerenterne reguleres dagligt til den på dagen gældende markedsrente.

Ovenstående markedsrenter anvendes som referencerente ved rente på lån og kreditter, hvor dette er aftalt med kunden. Udlånsrenten består af referencerenten plus et individuelt variabelt tillæg.

Uanset renteudviklingen på det danske eller udenlandske pengemarked, eller på den referencerente som lånet eller kreditten følger, kan udlånsrenten aldrig blive lavere end det aftalte tillæg (dette gælder dog ikke for DJS prioritetslån via Totalkredit).