Menu

Hjælp

Netbank

Søg

Indlån
Type Pålydende og nominel årlig rente % (Renten er variabel med mindre andet er angivet under produktet) Renteberegning Specielle vilkår
Laveste Højeste
Lønkonto 0,000 0,000

Indestående på Lønkonto og Lønkredit forrentes pt. ikke.

Basiskonto 0,000 0,000

Indestående på Basiskonto forrentes ikke.

Kontoen tilbydes kunder, der kun har behov for en NemKonto.

Gebyr på 15 kr. pr. md. indbefatter gratis DJS hævekort eller MasterCard Debit.

Basal betalingskonto 0,000 0,000

Indestående på en Basal Betalingskonto forrentes ikke.

Kontoen tilbydes kunder, der kun har behov for en konto til almindelige transaktioner, herunder regningsbetaling, valutaveksling, BS-aftaler samt SEPA overførsler til sparekassens sædvanlige priser.

Kontogebyr på 30 kr. pr. måned indbefatter gratis MasterCard Debit eller DJS hævekort. 

Budgetkonto 0,000 0,000

Indestående på Budgetkonto og Budgetkredit forrentes pt. ikke.

Foreningskonto 0,000 0,000

Indestående på Foreningskonto og Foreningskredit forrentes pt. ikke.

Der opkræves et gebyr for oprettelse af foreningskunder på 1.000 kr.

Opsparingskonto 3 måneders opsigelse 0,100 0,100

Opsparing med 3 måneders opsigelse.

Indestående på 3 måneders opsigelse kan til enhver tid hæves mod en dekort på 0,100% af det hævede beløb.

Opsparingskonto 18 måneders opsigelse 0,150 0,150

Opsparing med 18 måneders opsigelse.

Mindste indskud 25.000 kr.

Indestående på højrentekonti kan til enhver tid hæves mod en dekort på 0,3% af det hævede beløb.

Opsparingskonto 0,020 0,020

Opsparingskonto uden opsigelse.

Kan ikke anvendes som løbende konto (lønkonto, budgetkonto m.v.)

Der kan ikke tilknyttes hævekort til kontoen. 

DJS Aktionærkonto 0,020 0,270

Indestående op til 100.000 kr. forrentes med 0,27% 

Indestående over 100.000 kr. forrentes med 0,02%

Tilbydes aktionærer med minimum 200 aktier i Den Jyske Sparekasse A/S.

Det er et krav at aktierne opbevares i et depot i Den Jyske Sparekasse.

Indestående kan til enhver tid hæves med et opsigelsesvarsel på 30 dage.

First Step 0,250 0,250

Børn og unge fra 0 til og med 14 år.

Gratis hævekort.

Next step 0,250 0,250

Unge fra 15 til og med 17 år.

Gratis hævekort og MasterCard Debit.

My step 0,250 0,250

Unge fra 18 til og med 27 år.

Gratis Visa/Dankort, hævekort og MasterCard Debit.

DJS Boligopsparing 0,250 0,250

Opsparingen kan til enhver tid hæves med et opsigelsesvarsel på 31 dage.
Dekort ved hævning før opsigelsesdato er 0,25% af det hævede beløb.

BørneOpsparing 0,500 0,500

Børneopsparing kan oprettes helt indtil udgangen af det år, hvori barnet fylder 14 år. Kontoen skal være bundet i mindst 7 år. Opsparingen kan tidligst udbetales når barnet fylder 14 og inden udgangen af det år hvor barnet fylder 21 år.

På en Børneopsparing kan der indsættes op til 6.000 kroner om året, og der kan indsættes helt op til 72.000 kroner i alt.

Oprettelse af en Børneopsparing kræver helkundeforhold i Den Jyske Sparekasse.

Børnebørnskonto 0,500 0,500

Børnebørnskonto kan oprettes til et barn af bedsteforældre, forældre og andre med relationer til barnet.

Opsparingen er bundet og kan tidligst udbetales når barnet fylder 14 år og skal senest være udbetalt når barnet fylder 21 år. Bindingsperioden og udbetalingsbetingelser fastlægges ved kontoens oprettelse.

Der kan maksimalt ind- betales 20.000 kr. pr. år og højst 200.000 i hele bindingsperioden.

Oprettelse af en Børnebørnskonto kræver helkundeforhold i Den Jyske Sparekasse.

Aldersopsparing 0,000 0,020

Er saldoen under 100.000 kr. forrentes hele kontoen med 0%

Er saldoen på 100.000 kr. og derover forrentes hele kontoen med 0,020%

Der gælder særlige regler for indskud og udbetaling.

Kapitalpension 0,000 0,020

Er saldoen under 100.000 kr. forrentes hele kontoen med 0%

Er saldoen på 100.000 kr. og derover forrentes hele kontoen med 0,020%

Der gælder særlige regler for indskud og udbetaling.

Ratepension 0,000 0,020

Er saldoen under 100.000 kr. forrentes hele kontoen med 0%

Er saldoen på 100.000 kr. og derover forrentes hele kontoen med 0,020%

Der gælder særlige regler for indskud og udbetaling.

Indekskonto 0,125 0,250

Er saldoen under 100.000 kr. forrentes hele kontoen med 0,125%
Er saldoen på 100.000 kr. og derover forrentes hele kontoen med 0,25%

Der gælder særlige regler for indskud og udbetaling.

Pensionsopsparing 18 måneders opsigelse 0,150 0,150

Opsparing med 18 måneders opsigelse.

Mindste indskud 25.000 kr.

Indestående på højrentekonti kan til enhver tid tilbageføres til pensionshovedkontoen mod en dekort på 0,3% af det overførte beløb.

Der gælder særlige regler for indskud og udbetaling.