Menu

Hjælp

Netbank

Søg

Hvorfor skal du give oplysninger om dig selv og din formue?

De danske pengeinstitutter er sammen om at bekæmpe terrorfinansiering og hvidvask af penge. Som kunde i et pengeinstitut skal du derfor give en række oplysninger. Det gælder blandt andet ved:

  • Oprettelse af en konto eller et kundeforhold i øvrigt.
  • Kontante udbetalinger eller indbetalinger eller større hævninger eller indsættelser.
  • Når du optræder som kautionist.
  • Når du vil oprette nye produkter.
  • Når vi opdager noget usædvanligt i forhold til normal kundeadfærd.
  • Løbende, når vi skal ajourføre vores oplysninger om dig.

Du kan f.eks. blive anmodet om at identificere dig på ny (selvom det er længe siden, at du er blevet kunde i Den Jyske Sparekasse), hvis den legitimation, vi har på dig, er udløbet.

Oftest vil flere af oplysningerne blive indhentet eller kontrolleret automatisk, eksempelvis via CPR-registret, men du kan også opleve, at vi på et senere tidspunkt spørger dig. F.eks. hvis de nye oplysninger, vi indhenter fra offentlige myndigheder/private instanser, ikke stemmer overens med de oplysninger, vi har om dig i forvejen.

Hvilke oplysninger skal du give sparekassen?

Oplysninger om hvem du er

Du skal give sparekassen tilstrækkelige med oplysninger til, at vi kan identificere dig, herunder om du er en Politisk Eksponeret Person (læs mere her), og til, at vi kan kontrollere, at dine oplysninger er korrekte.

Som minimum skal du oplyse dit CPR-/CVR-nr. og fulde navn. Sparekassen kontrollerer dine oplysninger ved at sammenkøre dine oplysninger med CPR-registret og NemID, når du godkender den elektroniske ansøgning om at blive kunde. Alternativt skal du fremvise to originale legitimationskort, herunder f.eks. gyldigt pas/kørekort med et vellignende billede.

Hvis du har givet en fuldmagt, eller du som virksomhed har nogle ”reelle ejere” (læs mere her) eller lignende, skal vi også have identifikationsoplysninger på disse. Desuden skal du give oplysninger om, at de har ret til at handle på dine vegne.

Hvordan vil du benytte sparekassen?

Når du bliver kunde i sparekassen, er vi i henhold til hvidvaskloven forpligtet til at vurdere, hvad du skal bruge os til, og hvad din formue stammer fra. Det skyldes, at vi skal kunne se, om du anvender sparekassen, som du har oplyst.

Det er blandt andet også derfor, at vi beder dig om at oplyse, hvordan og hvor meget du forventer at benytte sparekassen. I nogle tilfælde beder vi også om at få dine løn- og skatteoplysninger, så vi kan vurdere, hvad der er typisk for en kunde som dig.

Din sikkerhed som kunde

Pengeinstitutterne er pålagt en særlig overvågningspligt af deres kunder. Det betyder, at hvis der sker noget usædvanligt på din konto, kan du opleve, at vi spørger nærmere ind til, hvad pengene skal anvendes til/er betaling for, og hvor/hvem pengene stammer fra, eller skal gives til. Det kan for eksempel være ved store ind- eller udbetalinger – f.eks. ved modtagelsen af en arv - eller hvis du foretager betalinger, du ikke plejer.

Du kan altid blive bedt om at vise billede identifikation, når du sætter kontanter ind eller foretager kontante betalinger i sparekassen - uanset om du er fast kunde i sparekassen eller ej og uanset kontantbeløbets størrelse.

Det er også med til at sikre dig som kunde bedst muligt, hvis nogle skulle misbruge din konto. 

Hvis du ikke ønsker at vise legitimation eller give de nødvendige oplysninger, risikerer du, at vi ikke kan gennemføre betalingen for dig.

Vi er forpligtet til at indberette mistænkelig adfærd til bagmandspolitiet

Vi har som pengeinstitut pligt til at indberette al mistænkelig adfærd til bagmandspolitiet (Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet). I den forbindelse skal vi videregive relevante oplysninger og dokumenter til brug for deres efterforskning.

Opbevaring af dine oplysninger

Vi skal gemme og opbevare alle oplysninger og de behandlinger, vi har foretaget for at opfylde hvidvaskreglerne, i mindst 5 år efter, du ikke længere er kunde i sparekassen.

Sparekassens håndtering af hvidvask og terrorfinansiering

Sparekassen har besvaret Wolfsberg FCCQ (Financial Crime Compliance Questoinaire). I skemaet finder du oplysninger om den måde, sparekassen har indrettet sig for at bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering.