Hvordan garderer man sig i en usikker fremtid..?

Pensionsopsparing handler om at spare op, så man har råd til de gøre de ting man gerne vil som pensionist, men det handler også om at sikre sig selv og sine nærmeste i tilfælde af død, sygdom og tab af erhvervsevne. Det er en god idé at tegne personforsikringer tidligt, dels fordi ens helbred er bedst når man er ung, men også fordi man sagtens kan blive ramt af en ulykke eller sygdom i en ung alder.

Pensionsrådgivning

I sparekassen kan vi tilbyde dig et møde, hvor vi tager udgangspunkt i din aktuelle situation og rådgiver dig om det, der er vigtigst for dig - uanset om det drejer sig om oprettelse og indskud på en pensionsopsparing, begunstigelse, investering af pensionsopsparing eller forsikring af dig selv og dine nærmeste. 

Du har også mulighed for at booke et møde direkte via Netbank, ved at klikke på knappen nederst på denne side. Vi vil bede dig sende en aktuel oversigt over dine pensionsopsparinger via Pensionsinfo direkte til din rådgiver. Det kan du gøre ved at klikke her og gøre følgende:

 • Åbn din Netbank
 • Klik på ”Pension” i venstre side
 • Klik på ”PensionsInfo” øverst på siden
 • Klik på ”Logge på PensionsInfo”
 • Afvent dataindsamling
 • Klik på ”FORTSÆT”
 • Udfyld telefonnummer og e-mail adresse
 • Klik på ”send oplysninger for mig”

Hvilken pensionsordning skal du vælge?

I nedenstående oversigt, kan du læse mere om de tre pensionsordninger vi kan tilbyde dig. De oplysninger der er noteret ud for hvert af de tre produkter, er de forhold der gør sig gældende ved oprettelse af nye ordninger.

 • Ratepension

  Med en ratepension kan du spare op til din pension, hvor du løbende får pengene udbetalt i rater over en årrække på op til 30 år. Derudover har du den fordel, at du får fuldt fradrag for dine indbetalinger - også i eventuel topskat.

  Aldersgrænse for oprettelse

  17 år efter folkepensionsalder

  Indbetalingsloft

  57.200 (1)

  Fradrag ved indbetaling

  Fuld fradragsret

  Udbetalingsform

  Månedlige rater

  Beskatning ved udbetaling

  Beskattes som personlig indkomst (4)

  Udbetalingsperiode

  10-30 år

  Tidligste udbetalingstidspunkt

  3 år før folkepensionsalder

  Seneste udbetalingstidspunkt

  17 år efter folkepensionsalder

  Beskatning af afkast

  PAL-skat på 15,3%

  Udbetaling ved dødsfald

  Udbetales til begunstigede (5)

 • Aldersopsparing

  En aldersopsparing kan oprettes af alle. Med ordningen har du mulighed for at få alle de opsparede midler udbetalt på én gang eller løbende over en længere periode. Du får ikke fradrag for indskud på en aldersopsparing.

  Aldersgrænse for oprettelse

  17 år efter folkepensionsalder

  Indbetalingsloft

  5.300/50.200 (2)

  Fradrag ved indbetaling

  Ingen fradragsret

  Udbetalingsform

  Et eller flere engangsbeløb

  Beskatning ved udbetaling

  Ingen beskatning (4)

  Udbetalingsperiode

  Som udgangspunkt 1 år

  Tidligste udbetalingstidspunkt

  3 år før folkepensionsalder

  Seneste udbetalingstidspunkt

  17 år efter folkepensionsalder

  Beskatning af afkast

  PAL-skat på 15,3%

  Udbetaling ved dødsfald

  Udbetales til begunstigede (6)

 • Livrente

  Med en livrente, også kaldet Livsvarig pension, sparer du op på en pensionsordning, der efter pension giver dig en udbetaling hver måned resten af livet. Tilsvarende som ved en ratepension, får du også fuldt fradrag for indskud på en livrente.

  Aldersgrænse for oprettelse

  75 år

  Indbetalingsloft

  51.500 / Ubegrænset

  Fradrag ved indbetaling

  Fuld fradragsret

  Udbetalingsform

  Månedlige rater

  Beskatning ved udbetaling

  Beskattes som personlig indkomst (4)

  Udbetalingsperiode

  Livsvarig

  Tidligste udbetalingstidspunkt

  3 år før folkepensionsalder

  Seneste udbetalingstidspunkt

  75 år

  Beskatning af afkast

  PAL-skat på 15,3%

  Udbetaling ved dødsfald

  Udbetales til begunstigede (7)

1) Indbetalingsloftet på er ét samlet loft, der gælder for alle dine ratepensioner og ophørende livrenter.

2) Der kan indbetales 5.200 på ordningen hvert år, fem år før folkepensionsalderen kan der dog som udgangspunkt indbetales op til 48.000 kr. hvert år.

3) Du kan indbetale ubegrænset på en livsvarig livrente oprettet via din arbejdsgiver. Indbetales der ikke via en arbejdsgiver kan der som udgangspunkt indbetales op til 51.500 kr. 

4) Den oplyste beskatning forudsætter, at det er dig selv der får pensionen udbetalt og at du har nået din pensionsudbetalingsalder.

5) De begunstigede skal betale 40% i afgift af udbetalingen, da du har haft fradrag for indbetalingerne. Der skal også betales boafgift af udbetalingen efter reglerne i boafgiftsloven. 

6) De begunstigede skal ikke betale skat eller afgift af udbetalingen, da du ikke har haft fradrag for indbetalingerne. Der skal dog betales boafgift af udbetalingen efter reglerne i boafgiftsloven. 

7) De begunstigede skal betale 40% i afgift af udbetalingen, da du har haft fradrag for indbetalingerne. Der skal også betales boafgift af udbetalingen efter reglerne i boafgiftsloven. Hvis du dør efter at udbetalingerne er påbegyndt, kan de begunstigede overtage udbetalingen i en aftale periode.