Hvis du har købt en vare på nettet og varen ikke er leveret kan du gøre indsigelse. 

Du kan tidligst gøre indsigelse 15 dage efter forventet leveringstidspunkt. Indsigelse skal foretages inden 8 uger efter det forventede leveringstidspunkt. Før indsigelse kan foretages, skal du have forsøgt at løse sagen med forretningen.

Du kan også gøre indsigelse, hvis du har forsøgt at downloade programmer, musik og lignende, som er mislykket, men som alligevel er blevet trukket på dit kort. Du kan f.eks. have bestilt og forhåndsbetalt en flyrejse, billeje eller et hotelophold, men du har ikke fået tilsendt en mail med billetter, lejeaftale eller bookingbekræftelse.

Før du går igang skal du have følgende klar

  • Ordrebekræftelse eller
  • Detaljeret beskrivelse af den vare/ydelse, som firmaet skulle levere inklusiv bestillingsdato og leveringsdato
  • Resultatet af henvendelsen til forretningen (kopi af mailkorrespondance)

Sådan gør du

Du foretager indsigelse digitalt med NemID. Det sikrer dig, at dine oplysninger bliver behandlet fortroligt.

Start din indsigelse

Når vi har modtaget de oplysninger, der kræves til en indsigelse og afklaret eventuelle udestående spørgsmål, indsætter vi indsigelsesbeløbet på din konto med forbehold for, at indsigelsen kan gennemføres.