Hvis dit kort er blevet stjålet og er der hævet på det i en pengeautomat skal det politianmeldes, og du skal udfylde en tro- og loveerklæring.

Du skal udfylde og gemme dokumentet og derefter sende det til sparekassen via Besked i Netbank. Husk at skrive tydelige kontaktoplysninger samt underskrive.

Når vi har modtaget de oplysninger, der kræves til en indsigelse og afklaret eventuelle udestående spørgsmål, indsætter vi indsigelsesbeløbet på din konto med forbehold for, at indsigelsen kan gennemføres.

Tro - og loveerklæring

Til din beskrivelse af hændelsesforløbet.

Download dokumentet