Menu

Hjælp

Netbank

Søg

Er der sket misbrug på dit kort, som du har mistet eller fået stjålet, skal det politianmeldes, og du skal udfylde en tro- og loveerklæring.

Du skal udfylde og gemme dokumentet og derefter sende det til sparekassen via Besked i Netbank. Husk at skrive tydelige kontaktoplysninger samt underskrive.

Når vi har modtaget de oplysninger, der kræves til en indsigelse og afklaret eventuelle udestående spørgsmål, indsætter vi indsigelsesbeløbet på din konto med forbehold for, at indsigelsen kan gennemføres.

Tro - og loveerklæring

Til din beskrivelse af hændelsesforløbet.

Download dokumentet