Du har ikke accepteret transaktioner fra hotel, biludlejer eller krydstogt.

Du er trukket for ekstra ydelser fra hotel, biludlejning, krydstogt, eller andet. Oftest dækker transaktionerne forbrug af minibar, telefon, brændstofpåfyldning, skader, parkeringsbøder osv.

Denne indsigelsesårsag kan benyttes, når du har gennemført og anerkender en tidligere betaling fra samme hotel, biludlejer eller lign.

Som kortholder skal du have forsøgt at løse sagen med forretningen/hotellet, og det skal fremgå, hvordan og hvornår forretningen er kontaktet, og hvad resultatet blev. Indsigelse skal foretages inden 8 uger. Det skal fremgå af din indsigelse, hvorfor du ikke kan acceptere den betaling, som forretningen mener at have krav på.

Før du går i gang, skal du have følgende klar:

  • Kopi af oprindelige aftale (reservation mm)
  • Billejekontrakt og lignende tillige med slutopgørelse og anden modtaget dokumentation for krav om efterbetalingen
  • Resultatet af henvendelsen til udlejningsfirma eller hotel (kopi af mailkorrespondance)

Foretag indsigelse digitalt med NemID

Det sikrer dig, at dine oplysninger bliver behandlet fortroligt.

Start din indsigelse

Når vi har modtaget de oplysninger, der kræves til en indsigelse og afklaret eventuelle udestående spørgsmål, indsætter vi indsigelsesbeløbet på din konto med forbehold for, at indsigelsen kan gennemføres.