Hvis du har handlet på nettet og betalt med dit kort, har du i en række situationer mulighed for at gøre indsigelse mod betalingen.

Det er gratis at gøre indsigelse, hvis det er berettiget. Hvis det viser sig, at det alligevel er dig, der har gennemført betalingen, opkræver sparekassen et gebyr.

Indsigelser efter fusionen med Vestjysk Bank

Når du skal vælge bank i indsigelsesforløbet, skal du fortsat vælge Den Jyske Sparekasse. Det skyldes, at IT-systemerne i de to pengeinstitutter endnu ikke er sammenlagt.