Hvis du har handlet på nettet og betalt med dit kort, har du i en række situationer mulighed for at gøre indsigelse mod betalingen.

Det er gratis at gøre indsigelse, hvis det er berettiget. Hvis det viser sig, at det alligevel er dig, der har gennemført betalingen, opkræver sparekassen et gebyr.

 

Særligt vedr. billetter købt til forestillinger på Fredericia Teater

Hvis billetterne er købt via billetudbyder, skal du kontakte denne for returnering.

Hvis billetterne er købt direkte hos Fredericia Teater og de er købt med Mastercard, kan du foretage indsigelse under Vare ikke modtaget.

I indsigelsen skal du skrive:

  • Forestillingens navn (name of the play/event)
  • antal købte billetter (number of tickets)
  • spilledato (date of service/event)