Menu

Hjælp

Netbank

Søg

I Den Jyske Sparekasse bestræber vi os på at efterleve nedenstående værdigrundlag bestående af 6 kerneværdier:

  • Købmandskab
  • Visionær
  • Professionalisme
  • Teamånd
  • Handlekraft
  • Ærlighed

Kunderne

Hos os er kunderne i centrum. Alle aktiviteter og beslutninger tager udgangspunkt i at gøre samarbejdet med kunderne personligt og troværdigt - for på den måde at skabe økonomisk tryghed for kunderne. Sparekassens filialer er omdrejningspunktet for den personlige og individuelle rådgivning. Efter behov kan der trækkes på specialrådgivning fra hovedkontoret.

Vi skaber tryghed i fællesskab

Vi vil gerne gøre os meget umage med at forklare detaljerne og derigennem skabe den tryghed, som er grundlaget for et langvarigt tillidsforhold. Derfor ønsker vi at lære dig at kende, og måske synes du, vi spørger for meget. Men kun ved at spørge får vi de svar, som kan hjælpe dig til økonomiske løsninger, som du aldrig troede mulige.

Medarbejderne

Den Jyske Sparekasse lægger vægt på at være en attraktiv arbejdsplads, der tiltrækker og fastholder gode, dygtige, loyale og motiverede medarbejdere. Dette ønsker vi at sikre gennem rammer, der skaber mulighed for optimal trivsel og udvikling, og som ansporer den enkelte medarbejder til at leve op til de krav og forventninger, som omverdenen stiller.

Udvikling

Den Jyske Sparekasse satser på udvikling, der styrker hele sparekassen – men også på udvikling inden for relevante afgrænsede forretnings- og kompetenceområder.

Udviklingen skal understøtte sparekassens holdning i forhold til at blive større. Sparekassen vil gerne være større med udgangspunkt i at udvikle vores nuværende markeder. Dels ved at forøge markedsandelen og dels ved at dække flere behov hos nuværende kunder.