Sponsoraktiviteter og støtteannoncering

Som et led i Den Jyske Sparekasses markedsføring er der indgået sponsoraftaler med en lang række klubber og foreninger i hele sparekassens markedsområde.

Reklame for sparekassen

En sponsoraftale er kendetegnet ved princippet "noget for noget". Det vil sige, at sponsoren for en aftalt betaling, som kan være i form af kontanter eller udstyr, får sin reklame frem i forbindelse med klubbens/foreningens aktiviteter, som kampe, stævner og arrangementer i øvrigt.

Vi sponserer ikke enkeltpersoner

Vi har valgt at udforme en sponsorpolitik, som gør det muligt for klubber, foreninger og arrangementer/aktiviteter at få støtte, men vi har valgt, at vi ikke sponserer enkeltpersoner.   

Mange muligheder

Ofte kan en sponsoraftale også omfatte annoncer i blade, programmer og på andre tryksager. Sponsoraftaler vil ofte gælde for mere end ét år.

Kontakt marketingafdelingen
vedr. sponsering

Henvendelser om større sponsorater sker til Marketingafdelingen. Det er en god idé på forhånd at have gjort sig klart, hvilke ydelser foreningen eller klubben kan give retur til sparekassen.

Annoncering

Støtteannoncer indrykkes typisk i klub- og foreningsblade og placeres på tryksager. Klubben eller foreningen henvender sig til sparekassen med tilbud om annoncen. Man må på forhånd have gjort sig tanker om annoncestørrelser og priser.

Standardstørrelser på annoncer

Sparekassen har defineret nogle annoncestørrelser, som vi anmoder annoncørerne om at overholde. Foreningens kontaktperson i sparekassen kan oplyse om størrelser.

Vil du vide mere om sponsoraktiviteter?

Så er du velkommen til at kontakte en af vores filialer

Find filialen her