Menu

Hjælp

Netbank

Søg

Lovgrundlaget for pantebreve

Pantebreve, der udstedes i dag, oprettes i overensstemmelse med og følger bestemmelserne i Gældsbrevsloven, Tinglysningsloven og Lov om Kreditaftaler.

Pantebrevene er meget standardiserede og tinglyst digitalt efter en fast skabelon.

Det typiske pantebrev

Det typiske pantebrev udstedes med en fast rente på 7 til 9% p.a. og et afviklingsforløb efter annuitetsprincippet og en løbetid på typisk 20 til 25 år.

Pantebrevene handles normalt i niveauet kurs 95 – 100 og kan typisk indfries i hele forløbet til en aftalt kurs på 100 til 105.

Pantebrevsmarkedet

Et pantebrev er et investeringsobjekt, der i lighed med obligationer og aktier kan omsættes frit. Selvom det ikke er på fondsbørsen, så er det dog et overskueligt marked med seriøse deltagere, hvilket gør, at normale pantebreve er forholdsvis likvide.    

Handel med pantebreve følger et regelsæt, der er vedtaget at Dansk Pantebrevsforening, og disse følges tæt af markedsdeltagerne. Markedsdeltagerne skal være godkendt af Finanstilsynet og reguleres af Lov om ejendomskreditselskaber.

Finanshusets investeringer

Finanshuset investerer løbende i pantebreve i fast ejendom.

Finanshuset erhverver kun pantebreve fra professionelle pantebrevsselskaber, der er godkendt af Finanstilsynet, og samtidig er medlem af Dansk Pantebrevsforening. Indkøb sker efter en nøje vurdering af både debitor og af pantets værdi.