Menu

Hjælp

Netbank

Søg

Finanshuset Farsø er sparekassens pantebrevsfunktion

Der varetager alle sparekassens aktiviteter med opkøb og administration af pantebreve.

Investering i pantebreve i fast ejendom (pantebrevslån)

Finanshuset varetager sparekassens opkøb og investering i pantebreve i fast ejendom. Pantbrevene leveres fra professionelle pantebrevsformidlere, der er godkendt af Finanstilsynet til handel med pantebreve, og samtidig er medlem af brancheforeningen Dansk Ejendomskredit.

Administration af Pantebrevsdepoter

Finanshuset varetager administration af Pantebrevsdepoter for private og professionelle pantebrevsinvestorer. Opgaven omfatter blandt andet opkrævning af betalinger, skatteindberetninger, levering af bogføringsmateriale, restancebehandling og løbende depotvurdering.