Menu

Hjælp

Netbank

Søg

Administration af pantebreve for private og professionelle investorer

  • Oprettelse af pantebreve i kundens depot
  • Løbende opkrævning af ydelser
  • Rykkerprocedure, restanceopfølgning og evt. tvangsauktionsdeltagelse
  • Indhentelse af kurstilbud på køb og salg fra depotet
  • Renteindberetning til SKAT
  • Løbende vurderingsrapporter til dig eller din revisor
  • Overførsel af afkast og andre transaktioner til konto i Den Jyske Sparekasse

Ønsker du en pris på administration af din pantebrevsportefølje?

Kontakt os for at få en pris på administration af din pantebrevsportefølje.

Medarbejderne i Finanshuset Farsø