26.03.2020

Vi ændrer indlånsrenten, så kunderne skal betale mindre

Nationalbanken har hævet renten, så sparekassen skal betale mindre i rente for placering af overskudslikviditet. Vi ved, at mange mennesker og virksomheder lige nu oplever økonomiske udfordringer som konsekvens af COVID-19. Derfor har vi valgt, at denne besparelse skal komme vores kunder til gode.

Det betyder, at Den Jyske Sparekasse pr. 30. marts 2020 ændrer indlånsrenten fra -0,75% til -0,60%.

For privatkunder gælder renteændringen for frie indlånsmidler over 500.000 kr. og på pensionskonti for indestående over 25.000 kr.

For erhvervskunder gælder renteændringen for hele indeståendet.

For privatkunder uden NemKonto i sparekassen samt foreninger gælder renteændringen fra og med 1. maj 2020, når de skal betale negativ rente af hele deres indestående.