02.07.2020

På sparekassens ordinære generalforsamling den 25. juni 2020 var der valg til repræsentantskabet.

Se en oversigt over de valgte repræsentantskabsmedlemmer her.

Alle medlemmer er valgt til repræsentantskabet for en periode på 4 år.