20.03.2020

OPDATERING I FORHOLD TIL CORONAVIRUS/COVID-19

Sparekassens generalforsamling den 20. marts 2020 er aflyst.

Den Jyske Sparekasses bestyrelse har den 20. marts 2020 besluttet af aflyse den ordinære generalforsamling den 24. marts 2020. Det sker i forlængelse af myndighedernes anbefalinger i forhold til coronavirus/COVID-19. Dermed er valget til sparekassens repræsentantskab også aflyst. Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at sige noget om en eventuel ny dato for afholdelse af generalforsamlingen.

Der vil blive indkaldt til en ny ordinær generalforsamling, når forsamlingsforbuddet er ophævet, og situationen omkring coronavirus/COVID-19 forhåbentlig er mere stabil.

 

 

 

De praktiske oplysninger til den aflyste generalforsamling:

Tid og sted

Tirsdag, den 24. marts 2020 kl. 16.00 på Hotel Legoland, Åstvej 10, 7190 Billund.

Tilmeld dig

Er du aktionær i Den Jyske Sparekasse A/S, kan du tilmelde dig aktionærmødet via InvestorPortalen - log in med dit NemID eller VP-id, og modtag dit adgangskort elektronisk via mail. Du kan også printe en tilmeldingsblanket, som du sender til VP Investor Service eller afleverer i din lokale filial. Tilmeldingsfrist er fredag, den 20. marts 2020 kl. 23:59.

Tilmeld dig elektronisk     

Print tilmeldingsblanket

Rådgiver

Har du brug for at have en rådgiver, der ikke er aktionær, med på mødet, er det muligt at tilmelde en rådgiver. Marker "Jeg ønsker at deltage med rådgiver" i tilmeldingen, og skriv vedkommendes navn.

Indkaldelse

Se indkaldelsen til generalforsamling

Dokumenter der fremlægges på generalforsamlingen

Dagsorden

Fuldstændige forslag til dagsordenen

Årsrapport 2019

Rapport om samfundsansvar 2019 (CSR)

Lønpolitik 2020

Udkast til reviderede vedtægter

Antal stemmer og stemmerettigheder pr. 28. februar 2020

Sparekassens aktiekapital på nominelt 99.291.760 kr. er fordelt på 9.929.176 aktier á 10 kr. Hvert aktiebeløb på 10 kr. giver én stemme. Vi henviser i øvrigt til sparekassens vedtægter pkt. 11.

Fuldmagt og brevstemme

Har du som aktionær ikke selv mulighed for at deltage i generalforsamlingen, men vil du gerne afgive din stemme alligevel, har du mulighed for enten at give fuldmagt eller brevstemme.

Du kan give fuldmagt elektronisk via InvestorPortalen eller ved at udfylde nedenstående fuldmagtsblanket, der skal sendes til VP Investor Service eller afleveres i din lokale filial. Fuldmagten skal afgives senest fredag, den 20. marts 2020 kl. 23:59.

Giv fuldmagt elektronisk

Download fuldmagtsblanket


Du kan brevstemme elektronisk via InvestorPortalen eller ved at udfylde en brevstemme-blanket, der skal sendes til VP Investor Service eller afleveres i din lokale filial. Brevstemmen skal afgives senest mandag, den 23. marts 2020 kl. 12:00.

Brevstem elektronisk

Download brevstemmeblanket

Persondata

For nærmere information om, hvordan Den Jyske Sparekasse indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med generalforsamlingen henvises til sparekassens Informationsark om behandling af personoplysninger for aktionærer m.v., som er tilgængelig på selskabets hjemmeside https://www.djs.dk/privat/produkter/priser-og-vilkaar/regler-og-retningslinjer/.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til dagsorden, dokumenter eller lignende, kan du stille dem skriftligt via ir@DJS.dk eller til Den Jyske Sparekasse A/S, Investor Relations, Borgergade 3, 7200 Grindsted.