10.12.2020

Vigtig opdatering

De af regeringen indførte skærpede nationale tiltag indebærer ikke ændringer i adgangen til at afvikle vigtige erhvervsmæssige aktiviteter. Forsamlingsforbuddet på maksimalt 10 personer gælder således ikke for den planlagte generalforsamling. Da der vil store omkostninger forbundet med en udsættelse af generalforsamlingen, har bestyrelsen besluttet at gennemføre denne som planlagt. De fysiske rammer i Magion giver mulighed for, at alle givne anbefalinger kan overholdes.

Af hensyn til alles sikkerhed og for at mindske risikoen for spredning af COVID-19, opfordrer sparekassen til, at aktionærerne ikke møder fysisk frem til generalforsamlingen, men i stedet afgiver brevstemme eller giver fuldmagt til bestyrelsen forud for generalforsamlingen og følger generalforsamlingen live på en webcast via InvestorPortalen.

Sådan overværer du den ekstraordinære generalforsamling via livestreaming på din computer

Du logger ind på investorportalen ved at klikke på dette link.

Når du er logget på investorportalen, klikker du på linket til livestreaming i menuen i venstre side. Her vil du kunne følge generalforsamlingen fra starten kl. 16:00.

Som aktionær kan du også stille spørgsmål til generalforsamlingen hjemmefra. Det gør du ved at skrive en mail til generalforsamling@djs.dk. Dit spørgsmål vil så blive overgivet til generalforsamlingens dirigent.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Tid og sted

Onsdag d. 13. januar 2021, kl. 16.00 i MAGION, Tinghusgade 15, 7200 Grindsted.

Tilmeld dig

Er du aktionær i Den Jyske Sparekasse A/S, kan du tilmelde dig generalforsamlingen via InvestorPortalen - log in med dit NemID eller VP-id, og modtag dit adgangskort elektronisk via mail. Du kan også printe en tilmeldingsblanket, som du sender til VP Investor Service eller afleverer i din lokale filial. Tilmeldingsfrist er søndag den 10. januar 2021 kl. 23.59.

Tilmeld dig elektronisk 

Print tilmeldingsblanket

Rådgiver

Har du brug for at have en rådgiver, der ikke er aktionær, med på mødet, er det muligt at tilmelde en rådgiver. Marker "Jeg ønsker at deltage med rådgiver" i tilmeldingen, og skriv vedkommendes navn.

Indkaldelse

Se indkaldelsen til generalforsamling

Dokumenter der fremlægges på generalforsamlingen

Dagsorden og fuldstændige forslag til dagsordenen

Selskabsretlige dokumenter 

Yderligere oplysninger

Ledelseshverv for de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i det fortsættende institut

Aktiekapital og stemmeret

Sparekassens aktiekapital udgør nominelt 99.291.760 kr. fordelt på 9.929.176 aktier á 10 kr. Hvert aktiebeløb på 10 kr. giver én stemme.

Fuldmagt og brevstemme

Har du som aktionær ikke selv mulighed for at deltage i generalforsamlingen, men vil du gerne afgive din stemme alligevel, har du mulighed for enten at give fuldmagt eller brevstemme.

Du kan give fuldmagt elektronisk via InvestorPortalen eller ved at udfylde nedenstående fuldmagtsblanket, der skal sendes til VP Investor Service eller afleveres i din lokale filial. Fuldmagten skal afgives senest søndag, den 10. januar 2021, kl. 23.59.

Giv fuldmagt elektronisk

Download fuldmagtsblanket

Du kan brevstemme elektronisk via InvestorPortalen eller ved at udfylde en brevstemme-blanket, der skal sendes til VP Investor Service eller afleveres i din lokale filial. Brevstemmen skal afgives senest tirsdag, den 12. januar 2021, kl. 12.00

Brevstem elektronisk

Download brevstemmeblanket

Persondata

For nærmere information om, hvordan Den Jyske Sparekasse indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med generalforsamlingen henvises til sparekassens Informationsark om behandling af personoplysninger for aktionærer m.v., som er tilgængelig på selskabets hjemmeside https://www.djs.dk/privat/produkter/priser-og-vilkaar/regler-og-retningslinjer/.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til dagsorden, dokumenter eller lignende, kan du stille dem skriftligt via ir@djs.dk eller til Den Jyske Sparekasse A/S, Investor Relations, Borgergade 3, 7200 Grindsted.