15.05.2020

Godt kvartal i Den Jyske Sparekasse påvirket af coronakrisen

Den Jyske Sparekasse kom godt fra start i 2020. De første tre måneder har fortsat været præget af det høje aktivitetsniveau, som også kendetegnede 2019, og sparekassens basisindtjening på 42,3 mio. kr. ligger over budgettet for kvartalet.

Imidlertid blev sparekassen ligesom resten af Danmark ramt af coronakrisen, da samfundet i marts lukkede ned. Det betød, at sparekassen øgede nedskrivningerne med 60 mio. kr. på basis af et ledelsesmæssigt skøn, der skal dække de estimerede konsekvenser af krisen. Nedskrivningerne påvirker resultatet for 1. kvartal 2020 negativt, som dermed udgør et underskud på 29 mio. kr. før skat.

”Det er en alvorlig situation, vores samfund befinder sig i – både menneskeligt og økonomisk. Lige nu er der i sparekassen fokus på at hjælpe kunderne med at komme bedst muligt gennem krisen. Vi oplever endnu ikke et stort antal kunder med konkrete problemer, men vi er på forkant med at rådgive dem, der har behov for det. Om der kommer flere konsekvenser af krisen på et senere tidspunkt, er dog svært at spå om, og derfor er vi nødt til at tage vores forbehold. Når det er sagt, så er jeg naturligvis ærgerlig over, at sparekassen kommer ud af et ellers godt kvartal med et negativt resultat”, siger adm. direktør Claus E. Petersen.

I forlængelse af statsministerens udmelding den 11. marts sendte sparekassen mange af medarbejderne hjem for at arbejde. ”Både for dem, der sad derhjemme og arbejdede og for dem, der hver dag mødte ind på deres vante plads i sparekassen, var det en helt anderledes arbejdsdag. Men selvom det kan være udfordrende ikke at have sine vante kolleger at sparre med, så har alle i sparekassen klaret det virkelig flot. Gennem hele perioden er aktivitetsniveauet blevet opretholdt, og der er blevet lavet forretninger med kunderne. Der er blevet holdt møder pr. telefon og via Skype, og på den måde har kunderne fortsat fået den rådgivning og ikke mindst den personlige kontakt, som vi lægger så stor vægt på. Mine kolleger skal virkelig have ros for deres indsats!”, siger Claus E. Petersen.

Forventninger til 2020
Den 24. marts suspenderede sparekassen forventningerne til 2020 på grund af coronakrisen.

Det videre forløb af krisen har meget stor betydning for sparekassens forventninger til 2020, herunder især til udviklingen i nedskrivningerne på udlån og det generelle aktivitetsniveau. Ud fra dette forventer sparekassen nu et resultat før skat i niveauet 10 – 70 mio. kr. i 2020. Estimatet er forbundet med stor usikkerhed.

 

Pressekontakt:
Morten Huse Eikrem-Jeppesen, PressConnect, 53 85 07 70 (mobil)