12.05.2020

Den Jyske Sparekasse A/S afholder ordinær generalforsamling for aktionærer torsdag, den 25. juni 2020. I henhold til vedtægterne indkalder sparekassen til ordinær generalforsamling senest 3 uger før generalforsamlingen. Derefter kan du finde mere information her på siden.

Sidste frist for indsendelse af dagsordensforslag er den 22. maj 2020. Forslag sendes til ir@djs.dk.

Generalforsamlingen afholdes under hensyntagen til de til enhver tid gældende Corona-restriktioner.