09.09.2020

Fredsvalg til repræsentantskabet

I forbindelse med sparekassens aktionærmøder i aktionærkredsene i 4. kvartal 2020

I 4. kvartal 2020 er der valg til sparekassens repræsentantskab ved aktionærmøderne i aktionærkredsene. I henhold til sparekassens vedtægter og overgangsordningen for sparekassens repræsentantskab er 9 repræsentantskabsmedlemmer på valg.

Opstillingsfristen var 1. september 2020. Ved fristens udløb var der ikke indkommet forslag til nye kandidater. Samtidig genopstiller 9 nuværende repræsentantskabsmedlemmer til valgene i aktionærkredsene.

Repræsentantskabsvalget afvikles derfor i alle aktionærkredse som fredsvalg, dvs. de opstillede kandidater kan allerede nu betragte sig som genvalgt til sparekassens repræsentantskab. De genvalgte repræsentantskabsmedlemmer fremgår af skemaet her.

Det næste valg til sparekassens repræsentantskab vil være på sparekassens generalforsamling den 24. marts 2021.