06.09.2019


Fredsvalg til repræsentantskabet i forbindelse med sparekassens aktionærmøder i aktionærkredsene i 4. kvartal 2019

I 4. kvartal 2019 er der valg til sparekassens repræsentantskab ved aktionærmøderne i aktionærkredsene. I henhold til sparekassens vedtægter og overgangsordningen for sparekassens repræsentantskab er 19 repræsentantskabsmedlemmer på valg.

Opstillingsfristen var 1. september 2019. Ved fristens udløb var der indkommet tre forslag til nye kandidater i aktionærkreds Billund. Samtidig genopstiller 16 nuværende repræsentantskabsmedlemmer til valgene i aktionærkredsene. Såvel nye kandidater som genopstillede kandidater fremgår af skemaet her.

Dermed er der 19 kandidater til de 19 pladser ved repræsentantskabsvalgene i aktionærkredsene.

Valgene vil derfor blive afviklet som såkaldte fredsvalg, dvs. de opstillede kandidater kan allerede nu betragte sig som valgt til sparekassens repræsentantskab. De tiltræder umiddelbart efter generalforsamlingen i marts 2020, hvor der holdes første møde for det nye repræsentantskab. På dette møde vil der være valg til sparekassens bestyrelse.