29.01.2020

Den Jyske Sparekasse har fra årsskiftet omlagt hele pengeinstituttets elforbrug til vedvarende og CO2-neutral energi produceret ved dansk vindkraft.

Sparekassens adm. direktør Claus E. Petersen forklarer beslutningen med, at Den Jyske Sparekasse ønsker at være et grønt pengeinstitut, som tager klimadagsordenen alvorligt. Samtidig glæder han sig over, at det er muligt at tage aktiv del i den grønne omstilling samtidig med, at sparekassen bakker op omkring den danske vindindustri.

"Det er i dag muligt at omlægge til vedvarende og CO2-neutral energi produceret ved dansk vindkraft til en pris, som tilsiger, at det bør vi gøre. Så jeg er faktisk vældig stolt af denne omlægning, hvor vi alene benytter os af energi produceret af danske vindmøller, og dermed er med til både at skåne miljøet og styrke vindmølle-industrien i Danmark," siger Claus E. Petersen.

Han fortæller, at selv om klimadagsordenen ofte bliver sat ind i et globalt perspektiv, så er det netop vigtigt med et lokalt samfundsansvar.

"Lokalt samfundsansvar har altid været en vigtig hjørnesten i Den Jyske Sparekasses forretningsmodel, og omlæggelsen af sparekassens el-indkøb er en del af en række initiativer, hvor Den Jyske Sparekasse vil være med til at sætte fokus på et bedre klima," siger Claus E. Petersen og fortsætter:

"For Den Jyske Sparekasse er det helt naturligt at være en del af en grøn omstilling, og vi håber, at det her kan være med til at sende et signal om, at vi, som pengeinstitut, naturligvis har et ansvar og dermed også skal forholde os til, hvilket miljøaftryk vi sætter i verden," siger Claus E. Petersen.

Kontaktinformation
For yderligere oplysninger kontakt Morten Huse Eikrem-Jeppesen, PressConnect, tlf. +45 53 85 07 70