21.10.2020

Brug Svanemærket – også når du investerer

Flere og flere danskere går efter svanemærkede varer, når de køber kosmetik, vaskepulver, sengetøj eller andre af de tusindvis af varer, der har fået miljømærket. Nu kan man også gå efter Svanemærket, når man vil investere sine sparepenge, hvad enten man vil købe aktier eller obligationer.

På grund af den øgede interesse for at leve bæredygtigt har Den Jyske Sparekasse siden i sommer tilbudt kunderne at investere i en svanemærket aktiefond fra BankInvest, og nu udvides der med en svanemærket obligationsfond.

Det overordnede mål med Svanemærket er at mindske den samlede miljøbelastning fra produktion og forbrug. Der er derfor en række krav til producenterne af varerne, som de skal opfylde for at kunne opnå det fine mærke. Svanemærkede investeringsfonde skal opfylde 25 obligatoriske krav, der regulerer de forskellige måder, som en fond kan påvirke virksomheder på.  

”Med de nye investeringsmuligheder tilbyder Den Jyske Sparekasse en bred vifte af bæredygtige produkter til vores kunder. Tidligere på året lancerede vi således to nye typer af grønne lån. Det ene har en lavere rente på lån til grønne el-, brint- og hybridbiler, mens det andet, som vi kalder DJS Klimalån, er til energirenovering af boligen. Lånet har både en lavere rente, og vi giver også et tilskud til en energikonsulent”, siger adm. direktør i Den Jyske Sparekasse, Claus E. Petersen.

BankInvests aktiefond Globale Aktier Bæredygtig Udvikling investerer i virksomheder, der scorer meget højt på ansvarlighed og meget lavt på udledning af CO2. Investeringer i våben, tobak, atomkraft og fossile brændstoffer bliver valgt fra. For at sprede risikoen bliver der investeret i op mod 400 forskellige selskaber, og de skal alle leve op til krav om ansvarlighed. Det handler ikke kun om miljøet, men også om hvordan virksomhederne behandler deres medarbejdere, og om de lever op til andre retningslinjer, der fremmer en bæredygtig udvikling.

Den nye fond fra BankInvest hedder Globale Obligationer Bæredygtig Udvikling og er den første danske svanemærkede obligationsfond. I fonden investeres der i både stats-, realkredit- og virksomhedsobligationer, og fonden lægger, ligesom aktiefonden, stor vægt på ansvarlighed, FN’s verdensmål og et meget lavt CO2-aftryk.

Der købes kun statsobligationer fra lande, der efterlever et internationalt korruptionsindeks, ligesom der kun købes obligationer fra lande, som har forpligtet sig til at overholde FN’s konvention om Biodiversitet eller Paris-aftalen. Derudover kan fonden købe grønne obligationer, som direkte finansierer projekter, der understøtter den grønne omstilling.