Cxense Display

Gør DJS.dk personlig
med "MIT DJS"!

Læs mere eller se funktionen her
X

Børsprospekt

Vigtig meddelelse

For at få adgang til børsprospektet, skal du acceptere nedenstående

På grund af juridiske begrænsninger er oplysningerne på denne del af websitet ikke rettet mod eller tilgængelige for visse personer. Vi beder dig venligst læse følgende oplysninger og afgive nedenstående bekræftelse, hver gang du ønsker adgang til denne del af websitet.

Oplysningerne på denne del af websitet er ikke tiltænkt og må ikke gøres tilgængelige for, distribueres eller udleveres, direkte eller indirekte, helt eller delvist til personer, der er bosiddende eller fysisk befinder sig i Amerikas Forenede Stater med territorier og besiddelser (”USA”), Canada, Australien, Japan eller Schweiz eller nogen anden jurisdiktion, hvor dette kan udgøre en overtrædelse af lokale værdipapirlove eller -regler, og udgør ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring til at tilbyde at købe aktier i den Jyske Sparekasse A/S (”Aktierne”) i nogen jurisdiktion til nogen person, til hvem det er ulovligt at fremsætte et sådant tilbud i den pågældende jurisdiktion.

Aktierne er ikke blevet og vil ikke blive registreret i henhold til U.S. Securities Act of 1933 med senere ændringer (”U.S. Securities Act”) eller værdipapirlovgivning i enkeltstater i USA. Ethvert udbud eller salg af Aktierne er ikke tilladt undtagen ved udbud og salg i henhold til Regulation S.

Aktierne må ikke direkte eller indirekte udbydes eller sælges i USA, Canada, Australien, Japan, Schweiz, eller i nogen anden jurisdiktion uden for Danmark, medmindre en sådan distribution, et sådant udbud eller salg er tilladt i henhold til gældende lovgivning i den pågældende jurisdiktion.

I enhver EØS-medlemsstat ud over Danmark, som har gennemført direktiv 2003/71/EF (der sammen med alle gennemførelsesforanstaltninger i de enkelte EØS-medlemsstater benævnes ”Prospektdirektivet”), er oplysningerne og dokumenterne indeholdt på de følgende hjemmesider alene rettet mod og henvender sig alene til investorer i den pågældende EØS-medlemsstat, som opfylder kriterierne for fritagelse fra forpligtelsen til at offentliggøre et prospekt, herunder kvalificerede investorer, som defineret i Prospektdirektivet som implementeret i den pågældende EØS-medlemsstat.

I nogle jurisdiktioner kan det være i strid med lovgivningen at få adgang til de oplysninger og dokumenter, der ligger på de efterfølgende hjemmesider, og kun visse grupper af personer må få adgang til oplysningerne og dokumenterne. Alle personer, der er bosiddende uden for Danmark, og som ønsker at få adgang til dokumenterne på denne hjemmeside, bør først sikre sig, at de ikke er omfattet af lokale love og regler, der forbyder eller begrænser deres ret til adgang til hjemmesiden, eller som kræver registrering eller godkendelse, før de kan købe værdipapirer. Der er ikke sket en sådan registrering eller indhentet en sådan godkendelse uden for Danmark. Den Jyske Sparekasse A/S påtager sig intet ansvar, hvis en person overtræder gældende love og regler.

Når du klikker på "Jeg accepterer" herunder, bekræfter du at have læst og accepteret de oplysninger vedrørende Aktierne samt de betingelser og begrænsninger, som er anført ovenfor, og at du ikke bor eller befinder dig i USA, Canada, Australien, Japan eller Schweiz. Hvis du bor eller befinder dig i USA, Canada, Australien, Japan eller Schweiz eller ikke kan acceptere ovenstående betingelser, skal du klikke på "Jeg accepterer ikke".

Jeg accepterer Jeg accepterer ikke

 

 

Den Jyske Sparekasse A/S Borgergade 3
7200 Grindsted
Tlf. +45 76 72 09 99

djs@djs.dk
CVR nr. 39178443
Swift: JYSPDK2G Find din rådgiver her
Kort om os

At være nærværende forpligter på mange måder. Det handler først og fremmest om mennesker. Om den personlige kontakt mellem dig som kunde og os som din rådgiver.


Den lovbestemte tilsynsmyndighed er Finanstilsynet
Redegørelser fra Finanstilsynet


Cookie- og privatlivspolitik

Rådgiver Filial
 

Feedback

Støder du på fejl, eller fandt du ikke det, du kom efter, så giv os et tip!

Feedback

Har du idéer til, hvordan hjemmesiden kan blive bedre, så skriv en kommentar her på hjemmesiden.

Ønsker du at som din rådgiver i ”MIT DJS”?