Menu

Hjælp

Netbank

Søg

Som aktionær i Den Jyske Sparekasse A/S får du en række kontante fordele og rabatter, hvis du har minimum 200 aktier.

Nedenfor kan du læse mere om aktionærfordelene.

For aktionærer med 1-199 aktier

 • Deltagelse i den årlige generalforsamling

For private aktionærer med minimum 200 aktier

 • Deltagelse i den årlige generalforsamling
 • Gratis Visa/Dankort (200 kr. i rabat)
 • Gratis Mastercard Debit (200 kr. i rabat)
 • Rabat på Mastercard Guld (450 kr. i rabat)
 • Rabat på Mastercard Platinum (700 kr. i rabat)
 • Rabat på op til 1.000 kr. i stiftelsesprovision ved låneetablering
 • Gratis hævning i fremmede pengeautomater i Danmark (15 kr. i rabat)
 • Gratis valutaveksling (normalpris 40 kr. i pengeautomaterne og 75 kr. i filialerne)
 • DJS Aktionærkonto med et rentetillæg på 0,25% af de første 100.000 kr. i forhold til vores almindelige opsparingskonto. Renten er variabel og udgør pt. 0,25% p.a. Kontoen har 30 dages opsigelse

For erhvervs- og foreningsaktionærer med minimum 200 aktier

 • Deltagelse i den årlige generalforsamling
 • Gratis Visa/Dankort (200 kr. i rabat)
 • Gratis Mastercard Debit (200 kr. i rabat)
 • Rabat på Mastercard Guld (450 kr. i rabat)
 • Rabat på Mastercard Platinum (700 kr. i rabat)

Rabatten gælder på op til 5 kort for for erhvervs - og foreningsaktionærer med minimum 200 aktier

Aktionærfordelene er gældende, så længe du har minimum 200 aktier. Er dette ikke længere opfyldt, bortfalder fordelene uden varsel.

Vi gør opmærksom på, at aktier i Den Jyske Sparekasse A/S er ansvarlig kapital, som ikke er dækket af Garantiformuen. Handel med aktier er forbundet med risiko.

Sparekassens egeninteresse behandles i sparekassens interessekonfliktpolitik, som findes på djs.dk/investeringsvilkaar.