Menu

Hjælp

Netbank

Søg

Lav risiko og mulighed for høje afkast

Forskellige investorer investerer på forskellige måder.

Den forsigtige investor investerer ofte i korte obligationer med lav risiko. De kan give et næsten risikofrit, men som oftest et begrænset afkast. Den risikovillige investor investerer en større del af sine midler i mere risikobetonede investeringer, som f.eks. aktier. Aktier kan give et højere afkast end obligationer, men risikoen for tab af hele eller store dele af investeringen er også højere, og man kan i yderste konsekvens tabe hele den investerede kapital.

Investeres der i strukturerede produkter, så har man normalt både en begrænset risiko og mulighed for høje afkast.

Strukturerede indlånskonti

Strukturerede indlån er kendetegnet ved at være sammensat af almindeligt indlån og en eller flere optioner. Ved at kombinere indlån og optioner kan man opnå sikkerheden ved et indlån, på linje med andre indlån, men med muligheden for at opnå et afkast, der afhænger af et andet aktivs værdiudvikling. Normalt er indskyder sikker på som minimum at få det indskudte beløb tilbagebetalt, når indlånet udløber. Hvis indskyder eksempelvis har indsat 100 kr. på kontoen for det strukturerede indlån, er indskyder sikker på som minimum at få dette beløb udbetalt, når det strukturerede indlån udløber. Risikoen for tab er derfor begrænset til tab af det afkast, som investor kunne have opnået ved en alternativ investering, dog forudsat at pengeinstituttet ikke får finansielle problemer.

Vilkårene for de forskellige konti med struktureret indlån er forskellige, og bestemmes af kontovilkårene, som bl.a. beskriver optionsdelen nærmere.

Strukturerede obligationer

Vi tilbyder også strukturerede obligationer, som kombinerer obligationens sikkerhed med f.eks. aktiemarkedets muligheder for store afkast. Strukturerede obligationer er en kombination af obligationer og optioner, som sammen med en hovedstolsgaranti normalt giver en høj sikkerhed, afhængig af kreditrisikoen på udsteder, og muligheder for at tage del i f.eks. aktiemarkedernes stigninger.

Mere information om strukturerede produkter

Vi sidder klar til at fortælle dig mere om strukturerede produkter. Tag fat i din rådgiver for en uformel snak.

Find din rådgiver