Gennem DJS Mixinvest er der mulighed for at investere din opsparing i en sammensætning af værdipapirer, som passer til dit forventede udbetalingstidspunkt og den risiko, som du er villig til at tage. DJS Mixinvest kan benyttes til investering af private personers opsparing eller selskabers overskudslikviditet. For at være med anbefaler vi, at du deltager med minimum 25.000 kr.

DJS Mixinvest kan være noget for dig, der lægger vægt på et balanceret afkast/risikoforhold, men som gerne vil slippe for løbende at følge med på de finansielle markeder.

Du betaler ingen kurtage og depotgebyrer, men et årligt aftalegebyr, som opkræves halvårligt, samt et notagebyr pr. handel.

Du kan uden varsel skriftligt opsige aftalen, dog er du forpligtet til at respektere uafviklede transaktioner. Ved aftalens ophør vil sparekassen sælge samtlige investeringsprodukter i depotet.

Mere om DJS Mixinvest

DJS Mixinvest - Brochure

Vil du høre mere om DJS Mixinvest?

Tag fat i din rådgiver for en snak om DJS Mixinvest.

Find din rådgiver