Gennem DJS Formuepleje giver du sparekassen fuldmagt til at investere din opsparing i en sammensætning af værdipapirer, som passer til dit forventede udbetalingstidspunkt og den risiko, som du er villig til at tage. DJS Formuepleje kan benyttes til investering af pensionsopsparing, private personers opsparing eller selskabers overskudslikviditet. For at være med, anbefaler vi, at du deltager med minimum 1 mio. kr.

DJS Formuepleje kan være noget for dig, der lægger vægt på et balanceret afkast/risikoforhold og stor gennemskuelighed, men som gerne vil slippe for løbende at følge med på de finansielle markeder.

Du betaler ingen kurtage og depotgebyrer, men et årligt formueplejegebyr, som opkræves halvårligt, samt et notagebyr pr. handel.

Ved porteføljeplejens ophør vil sparekassen sælge samtlige investeringsprodukter i depotet.

Du kan uden varsel skriftligt opsige porteføljeplejeaftalen, dog er du forpligtet til at respektere uafviklede transaktioner.

Mere om DJS Formuepleje

DJS Formuepleje - Brochure

VIL DU HØRE MERE OM DJS Formuepleje?

Så tag fat i os, så tager vi gerne et møde med dig.

Find din rådgiver