Vi er klar til at tilbyde dig en Aktiesparekonto, der gør det nemmere for dig at investere, desuden er det til en lavere beskatning. Aktiesparekontoen er for alle, den er både et tilbud til de garvede investorer, men kontoen er også til dig, der aldrig har investeret før.

Fordele

Aktiesparekontoen er et politisk tiltag, hvor du kan nøjes med at betale 17% i skat af dit afkast, i stedet for den normale beskatning af aktieindkomst på 27% eller 42%.

Beskatningen af dine aktier og aktiebaserede investeringsforeninger bliver også mere simpel med en Aktiesparekonto, da du bliver beskattet af værdistigningen ved udgangen af året, uanset om du har solgt eller beholdt dine aktier.

Vi sørger for beregning af skatten, så du slipper for at holde regnskab med gevinster og tab på dine investeringer.

Fakta

Aktiesparekontoen kan oprettes af alle privatpersoner med fuld skattepligt i Danmark.

Du kan indsætte op til 100.000 kr. i alt på kontoen, og kan løbende indsætte og hæve fra Aktiesparekontoen.

Kursgevinster og udbytte beskattes med 17% efter lagerbeskatningsprincippet, der betyder, at værdien opgøres ved kalenderårets udgang og du beskattes af en eventuel værdistigning – uanset om du har solgt dine aktier eller ej. Eventuelle tab modregnes i årets gevinster eller fremføres til modregning i kommende års gevinster.

Vil du høre mere om Aktiesparekonto?

Tag fat i din rådgiver, så hjælper vi dig i gang.

Find din rådgiver