Fælles EU-regler

Der gælder fælles EU-regler for handel med finansielle instrumenter, herunder aktier, obligationer og investeringsforeningsbeviser.

Formalisering af rådgivningen

Formålet med reglerne er at fastlægge dine og vores væsentligste rettigheder og pligter i forbindelse med vores eventuelle ydelse af investeringsrådgivning til dig, og vores udførelse eller formidling af ordrer afgivet af dig uden investeringsrådgivning.

Forskellig kundekategorisering

Rettigheder og forpligtelser afhænger af om du er kategoriseret som detailkunde eller professionel kunde. Forskellen på detailkunder og professionelle kunder ligger primært i kravene til informationsniveau og graden af beskyttelse i forbindelse med handel med finansielle instrumenter. Langt de fleste af vore privat- og erhvervskunder vil blive kategoriseret som detailkunder.

Investeringsrådgivning

For at kunne rådgive dig om investering skal vi kende din investeringsprofil, og kan kun rådgive dig, hvis vi får tilstrækkelige oplysninger til at kunne fastlægge din investeringsprofil.

Fastlæggelse af investeringsprofil

For at kunne fastlægge din investeringsprofil skal vi sammen med dig gennemgå din økonomiske situation, herunder investeringshorisont, risikovillighed, risikoevne, risikoprofil og formålet med investeringen med udgangspunkt i dine ønsker og kendskab og erfaring på investeringsområdet.

Hvis der sker ændringer

Hvis din økonomi, investeringsformål, tidshorisont, risikovillighed eller andre væsentlige forudsætninger ændrer sig, skal du kontakte sparekassen, så der kan ske en opdatering af din investeringsprofil

Ønsker du ikke investeringsrådgivning

Du kan også købe og sælge de mest almindelige værdipapirer som eksempelvis aktier, obligationer og investeringsbeviser på din egen foranledning, ligesom du kan foretage handler via sparekassens Netbank.

Risikomærkning

Du kan læse om risikomærkning herunder

Central investorinformation

Rådgivningen om investeringsbeviser tager udgangspunkt i et dokument "Central investorinformation".

SI-priser

Oversigt over de investeringsforeningsbeviser, hvor Den Jyske Sparekasse A/S er Systematisk Internalisator, samt SI-priser.

Regler og retningslinjer

Du kan læse mere om investeringsområdet nedenfor: