Menu

Hjælp

Netbank

Søg

Fælles EU-regler

Der gælder fælles EU-regler for handel med finansielle instrumenter, herunder aktier, obligationer og investeringsforeningsbeviser.

Formalisering af rådgivningen

Formålet med reglerne er at fastlægge jeres og vores væsentligste rettigheder og pligter i forbindelse med vores eventuelle ydelse af investeringsrådgivning til jer, og vores udførelse eller formidling af ordrer afgivet af jer uden investeringsrådgivning.

Forskellig kundekategorisering

Rettigheder og forpligtelser afhænger af om I er kategoriseret som detailkunde eller professionel kunde. Forskellen på detailkunder og professionelle kunder ligger primært i kravene til informationsniveau og graden af beskyttelse i forbindelse med handel med finansielle instrumenter. Langt de fleste af vore privat- og erhvervskunder vil blive kategoriseret som detailkunder.

Investeringsrådgivning

For at kunne rådgive jer om investering skal vi kende jeres investeringsprofil, og kan kun rådgive jer, hvis vi får tilstrækkelige oplysninger til at kunne fastlægge jeres investeringsprofil.

Fastlæggelse af investeringsprofil

For at kunne fastlægge jeres investeringsprofil skal vi sammen med jer gennemgå jeres økonomiske situation, herunder investeringshorisont, risikovillighed, risikoevne, risikoprofil og formålet med investeringen med udgangspunkt i jeres ønsker og kendskab og erfaring på investeringsområdet.

Hvis der sker ændringer

Hvis jeres økonomi, investeringsformål, tidshorisont, risikovillighed eller andre væsentlige forudsætninger ændrer sig, skal I kontakte sparekassen, så der kan ske en opdatering af jeres investeringsprofil.

Ønsker I ikke investeringsrådgivning

I kan også købe og sælge de mest almindelige værdipapirer som eksempelvis aktier, obligationer og investeringsbeviser på jeres egen foranledning, ligesom I kan foretage handler via sparekassens Netbank.

Risikomærkning

Du kan læse om risikomærkning herunder

Central investorinformation

Rådgivningen om investeringsbeviser tager udgangspunkt i et dokument "Central investorinformation".

Regler og retningslinjer

I kan læse mere om investeringsområdet nedenfor: