Menu

Hjælp

Netbank

Søg

Valutamarkedet er verdens største finansielle marked og kan ses som en selvstændig aktivklasse. For den sofistikerede investor kan det være interessant at tilføje valuta til investeringsporteføljen med aktier og obligationer.

Sparekassen tilbyder nedenstående produkter til investering i valuta:

Fx Global Code

Den Jyske Sparekasse er medlem af foreningen ACI Danmark som har til formål at højne det professionelle og etiske niveau blandt medlemmernes deltagelse på valutamarkedet.

KID (Key Investor Document)

Varedeklaration på valutaprodukter
Rådgivningen om valutaprodukter tager udgangspunkt i et standardiseret informationsdokument kaldet "Key Investor Document" - forkortet "KID".

Klar besked om indhold
Dokumentet giver klar besked om produkternes indhold, afkast, risiko og omkostninger. Det kan også kaldes en varedeklaration på produkterne. Reglerne om informationsdokumenterne gælder for hele Europa og har til formål at sætte investorer i stand til bedre at forstå og sammenligne produkters karakteristika og risici.

KID dokumenter

LEI-kode

Hvornår har du brug for en LEI-kode?
Pr. 3. januar 2018 trådte et EU direktiv om markeder for finansielle instrumenter (MiFID II) i kraft. Det betyder bl.a., at virksomheder og foreninger fremover skal have en såkaldt LEI-kode for at kunne handle (både køb og salg) med værdipapirer, valutaterminer og derivater, så sparekassen kan indberette transaktioner til myndighederne.

Hvad er en LEI-kode?
En LEI-kode (Legal Entity Identifier) er en 20-cifret kode, der entydigt identificerer en juridisk enhed, som deltager i transaktioner på finansmarkederne. LEI-koden bruges til indberetning af transaktioner til myndighederne. Myndighederne bruger koden til at overvåge handlen med værdipapirer og finansielle instrumenter på tværs af landegrænser - bl.a. for at forhindre og afsløre insiderhandel og kursmanipulation.

Vil du høre mere om Valutainvestering?

Så er du velkommen til at kontakte sparekassen.

Find din rådgiver