Menu

Hjælp

Netbank

Søg

Hvornår har du brug for en LEI-kode?

Pr. 3. januar 2018 trådte et EU direktiv om markeder for finansielle instrumenter (MiFID II) i kraft. Det betyder bl.a., at virksomheder og foreninger fremover skal have en såkaldt LEI-kode for at kunne handle (både køb og salg) med værdipapirer, valutaterminer og derivater, så sparekassen kan indberette transaktioner til myndighederne.

Hvad er en LEI-kode?

En LEI-kode (Legal Entity Identifier) er en 20-cifret kode, der entydigt identificerer en juridisk enhed, som deltager i transaktioner på finansmarkederne. LEI-koden bruges til indberetning af transaktioner til myndighederne. Myndighederne bruger koden til at overvåge handlen med værdipapirer og finansielle instrumenter på tværs af landegrænser - bl.a. for at forhindre og afsløre insiderhandel og kursmanipulation.

Hvordan opretter man en LEI-kode, og hvad koster den?

LEI-koden kan købes hos en officielt godkendt LEI-udsteder - en LOU (Local Operating Unit) - som validerer en række oplysninger om din virksomhed, inden LEI-koden udstedes.

Oprettelse af en LEI-kode koster fra ca. 600 kr. + moms. Dertil kommer et årligt vedligeholdelsesgebyr der koster fra ca. 500 kr. + moms.

Du kan købe en LEI-kode hos en række autoriserede udbydere f.eks.:

Vil du vide mere?

På Finanstilsynets hjemmeside kan man finde yderligere information om brug og oprettelse af LEI-koder, samt en liste over udbydere af LEI-koder:

Hvordan foregår registreringsprocessen for en LEI-kode?

1. Vælg, hvilken LEI-udsteder du ønsker at bruge

2. Inden du bestiller koden, skal du have en række oplysninger om din virksomhed klar: Juridisk(e) navn(e) for alle virksomheder eller fonde, registreret/registrerede adresse(er), hovedkontoradresse(r), enhedsstatus, enhedens retlige form, bemyndiget/bemyndigede person(er)

3. Indtast de nødvendige oplysninger til brug for registreringen på udstederens hjemmeside

4. Betal registreringsgebyret ved at følge anvisningerne på udstederens hjemmeside

5. LEI-udstederen validerer de oplysninger, du har indtastet

6. LEI-udstederen foretager registreringen og sender herefter en bekræftelse pr. e-mail


Du bedes oplyse LEI-koden til din rådgiver.