Menu

Hjælp

Netbank

Søg

Udviklingen i globaliseringen har medført, at mange virksomheder opererer på flere udenlandske markeder. Når din virksomhed handler med udlandet, vil der ofte opstå en eksponering mod en anden valuta og dermed en valutakursrisiko. Udsving i valutakurser kan således påvirke virksomheden i væsentlig grad og gøre det sværere for virksomheden at kontrollere resultatet.

Med en aktiv valutarisikostyring kan virksomheden opnå budgetsikkerhed og risikostyring i henhold til virksomhedens politikker og budgetkurser.

Rådgivning

Den Jyske Sparekasse hjælper med et overblik over virksomhedens valutaeksponering og afdækningsmuligheder i henhold til valutastrategien.

Udbyttet for din virksomhed:

  • At undgå uønskede resultatudsving
  • Optimering af valutaafdækning
  • Overblik og budgetsikkerhed

Sparekassen tilbyder nedenstående produkter til afdækning af valutarisiko:

Fx Global Code

Den Jyske Sparekasse er medlem af foreningen ACI Danmark som har til formål at højne det professionelle og etiske niveau blandt medlemmernes deltagelse på valutamarkedet.

KID (Key Investor Document)

Varedeklaration på valutaprodukter
Rådgivningen om valutaprodukter tager udgangspunkt i et standardiseret informationsdokument kaldet "Key Investor Document" - forkortet "KID".

Klar besked om indhold
Dokumentet giver klar besked om produkternes indhold, afkast, risiko og omkostninger. Det kan også kaldes en varedeklaration på produkterne. Reglerne om informationsdokumenterne gælder for hele Europa, og har til formål at sætte investorer i stand til bedre at forstå og sammenligne produkters karakteristika og risici

KID dokumenter for valutaprodukter:

VIL DU HØRE MERE OM AFDÆKNING AF valutarisiko?

Så er du velkommen til at kontakte sparekassen.

Find din rådgiver